Smještaj starijih osoba

U Domu za starije osobe Sveta Helena imamo 40 ležajeva, a u Obiteljskom domu Trgovčević imamo 19 ležajeva, u sobama, stacionaru i apartmanima. Više o smještaju u Domu za starije osobe Sveta Helena pogledajte ovdje, a više o smještaju u Obiteljskom domu Trgovčević pogledajte ovdje. U oba doma skrbimo o pokretnim, polupokretnim i nepokretnim starijim osobama.

Tjelesna i zdravstvena njega

Pružamo uslugu kompletne tjelesne i zdravstvene njege za naše korisnike. Posebnu pažnju posvećujemo kupanju, njezi tijela i presvlačenju. Unutar našeg objekta posjedujemo logističke kapacitete, za pranje i glačanje posteljnog i osobnog rublja naših korisnika. A kao dodatne usluge organiziramo dolazak: frizera, pedikera i kozmetičara.

Prehrana

Sve obroke pripremamo u vlastitoj dobro opremljenoj kuhinji. Svaki dan poslužujemo tri obroka i dva međuobroka. Sva pripremljena hrana je uvijek svježa i kvalitetna, te zadovoljava svu pozitivnu zakonsku regulativu i HACCP standarde. Ponuda hrane je usklađena sa potrebama i zdravstvenim stanjem naših štićenika, a istovremeno nastojimo, koliko god je to razumno moguće zadovoljiti navike, želje i potrebe korisnika. Preferiramo recepte sezonske domaće kontinentalne kuhinje.

Medicinska njega

Cjelodnevna i cjelonoćna medicinska skrb i njega, 24 sata na dan. Uključujući vađenje krvi, promjene katetera i previjanja. Sve će to brzo i profesionalno obaviti naše stručno osoblje s višegodišnjim iskustvom u pružanju takve medicinske skrbi.

Nadzor lječnika i specijalista

Liječnik opće prakse vodi sve preglede i terapijske postupke za svakog našeg korisnika. Osim lječnika opće prakse našim su štićenicima po porebi na raspolaganju i liječnici specijalisti: fizijatar, psihijatar, dijabetolog, oftalmolog i stomatolog.

Fizioterapija i medicinska masaža

Svakodnevno provodimo redovne grupne fizikalne terapije, kao i individualne, prilagođene fizikalne terapije sa korisnikom čije zdravstveno stanje to zahtjeva. U svrhu poboljšanja zdravstvenog stanja pojedinih korisnika imamo i mogućnost dolaska vanjskih suradnika za specifične oblike specijalističkih fizikalnih terapija.