Što treba učiniti prvo?

Prije nego što krenete u postupak prijave u Dom za starije osobe Sveta Helena, dobro je dogovoriti termin razgledavanja i prezentacije usluga Doma za starije osobe Sveta Helena. Ako budete zadovoljni viđenim, potrebno je ispuniti obrazac za prijavu smještaja te pripremiti svu dokumentaciju. Obrazac možete dobiti u našem uredu.

Što treba pripremiti?

Osim ispunjenog obrasca za prijavu smještaja, potrebno je imati medicinsku dokumentaciju od liječnika te posljednje otpusno pismo (ako korisnik dolazi iz druge ustanove ili bolnice). Uz iskaznice zdravstvenog i dopunskog osiguranja potrebna je i osobna iskaznica budućeg korisnika.

Potpis Ugovora o pružanju usluga

Nakon što je prikupljena sva potreba dokumentacija i potpisan obrazac za prijem u Dom za starije osobe Sveta Helena, potpisuje se Ugovor o pružanju usluga. Nakon potpisa Ugovora potrebno je izvršiti plaćanje prema ugovorenoj cijeni.Nakon toga se dogovara termin smještaja korisnika.

Prijevoz i smještaj korisnika

Korisnici koji dolaze iz privatnog smještaja ili druge privatne Ustanove načelno sami osiguravaju prijevoz. U slučaju da korisnik ne može osigurati prijevoz naši djelatnici će to učiniti umjesto njega. Ako se korisnik premješta iz bolnice ili neke druge javne Ustanove, prijevoz se osigurava sanitetskim vozilom HZZO-a, koje ćemo mi dogovoriti.

Stručna podrška naših djelatnika

Cijeli proces Prijave, prijevoza i smještaja korisnika uz Vas će biti naši djelatnici koji će osigurati da sve prođe što bezbolnije i jednostavnije.